ЗА НАС МАТЕРИАЛИ СЪБИТИЯ ЦЕЛИ КОНТАКТИ
       

 

   БААТА е лекарско сдружение с нестопанска цел с  наименование "Българска Асоциация за Алтернативи в Трансфузиологията". БААТА има за цел да бъде интердисциплинарен обективен източник на информация и обучение за всички медицински специалисти прилагащи трансфузионна терапия с кръв, кръвни съставки и плазмени биопрепарати както и алтернативните възможности на лечение в ежедневната клинична практика.

  (БААТА е учредена на 03.07.2001 г. в София)